• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

กมธ.สาธารณสุข รุดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ "สถาบันบำราศนราดูร-ศูนย์ PHEOC" สู้ไวรัสโคโรนา

กมธ.สาธารณสุข รุดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ "สถาบันบำราศนราดูร-ศูนย์ PHEOC" สู้ไวรัสโคโรนา 

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.30 - 16.30 นาฬิกา ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ผู้ชำนาญการ และฝ่ายเลขานุการ ร่วมเดินทางเข้าให้กำลังใจ และมอบผลไม้ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อันถือเป็นผู้เสียสละทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำชม และอธิบายความคืบหน้าของสถานการณ์

จากนั้น นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางเข้าให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (PHEOC) ชั้น 7 อาคารสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์ PHEOC ให้การต้อนรับ นำชม และบรรยายสรุปสถานการณ์การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุปสถานการณ์การระบาดทั่วโลก พร้อมทั้งให้ข้อมูลถึงมาตรการการรับมือการแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
1) มาตรการต้นน้ำ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดกรอง การตั้งด่านควบคุมโรคทุกด่านเข้าออกประเทศไทย ตลอดจนด่านชุมชนทั่วประเทศ
2) มาตรการกลางน้ำ ได้ดำเนินการป้องกันการกระจายและแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว และได้มีการมุ่งเน้นการสื่อสารความเสี่ยง และ 
3) มาตรการปลายน้ำ คือ การดำเนินการรักษาผู้ป่วย โดยสถานการณ์การระบาดในประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ซึ่งกระทรวงได้ดำเนินการ เตรียมพร้อมรับมือหากการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ในทุกระดับ

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการยังได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ คือ ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขก่อนการระบาดจะเข้าสู่ระยะที่ 3