• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำด้านสังคม เดินทางศึกษาดูงานการทำงานของ “มูลนิธิบ้านพระพร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายอำพล  จินดาวัฒนะ นำคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดเหลื่อมล้ำด้านสังคม เดินทางศึกษาดูงานการทำงานของ “มูลนิธิบ้านพระพร” ในพื้นที่ย่านพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งมูลนิธิบ้านพระพรได้ “สร้างโอกาส สร้างชีวิต สร้างสังคม” ให้กับบุคคล ดังนี้
(1) กลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษจากเรือนจำต่าง ๆ
(2) กลุ่มเยาวชนที่ผิดพลาด ที่มาจากสถานพินิจและที่ศาลนำส่ง
(3) กลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังและลูกผู้ต้องขัง

การทำงานดังกล่าวนำโดยศาสนาจารย์สุนทร  สุนทรธาราวงศ์ ประธานมูลนิธิ ซึ่งมุ่งมั่นทำงานมา 40 ปี สามารถช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และส่งคืนกลับเข้าเป็นคนดีมีคุณค่าในสังคมได้แล้วเป็นจำนวนมาก ทั้งหมดเป็นการทำงานด้วยการ “ยืนบนขาตนเองในทุกด้าน ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง” ก่อนหน้านี้เคยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ซึ่งช่วยดูแลเยาวชนคนหลงผิดให้กลับคืนสู่สังคมต่อเนื่องมาหลายปี แต่การสนับสนุนดังกล่าวได้ยุติลงตั้งแต่สมัยรัฐบาล คสช. เป็นต้นมา หรือภาษาทางนักยุติธรรมเรียกว่า “half way house”

ภายหลังการศึกษาดูงาน คณะอนุกรรมาธิการจะได้นำประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ ไปต่อยอด พร้อมทั้งให้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดเหลื่อมล้ำเชิงสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นผู้ต้องขังต่อไป