• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก 
ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดย พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ