• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบ Data Center แผนการดำเนิน ภาพรวมของการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานพร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบ Data Center แผนการดำเนิน ภาพรวมของการดำเนินการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  โดยมี คุณกำจร วรวงศากุล Executive Advisor ดร. วิวัฒน์ กรมดิษฐ์ Senior Vice President and Acting Chief Engineering Officer และนายพงศกร ลิมปกาญจน์เวช ผู้จัดการอาวุโสแผนกพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้การต้อนรับ