• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา นำโดย นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฎิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 โดยได้รับฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งได้เยี่ยมชมหอสังเกตการณ์ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี