• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา นำโดยนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  และประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ และนายภานุ อุทัยรัตน์ กรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ) 

      โอกาสนี้ นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชน ทั้ง 6 ท่าน  และผู้บริหารของกสม.ร่วมให้การต้อนรับและประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว