• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ศึกษาดูงานการจัดการไฟป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยพลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการติดตามความก้าวหน้าจากการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ และศึกษาดูงานการจัดการไฟป่า ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ให้การต้อนรับ