• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยพลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวงศ์กร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะ และร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ตและเร่งรัดติดตามการพัฒนาโครงข่ายทางถนนรวมถึงระบบการขนส่งภายในจังหวัดภูเก็ต

จากนั้น ได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการจราจรภายในพื้นที่เขตเมืองและแนวทางการก่อสร้างถนนและระบบการขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับปริมาณจราจรของจังหวัดภูเก็ตที่เพิ่มขึ้นในอนาคต