• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลงพื้นที่​จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน​ อำเภอแม่สอด ​จังหวัดตาก

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับสมาคมแพทย์อุบัติแห่งประเทศไทย และ สสส.  ซึ่งมีนายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะอนุกรรมการฯ  ได้เดินทางลงพื้นที่​จุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน​ อำเภอแม่สอด ​จังหวัดตาก​ ​ ในการนี้​ นายคณวัฒน์​  วงศ์แก้ว​ ที่ปรึกษา​ด้านระบบงานนิติบัญญัติ นพ. สัญชัย ชาสมบัติ  รองเลขาธิการ​ สพฉ.​  พล.อ.ต. ณฤทธิ์ สุดใจธรรม​ นางศรินทร​  สนธิศิริกฤตย์ อนุกรรมการฯ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย