• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยพลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระนอง โดยมีนายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการ และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งทั้งระบบในอนาคต ณ ศาลากลาง จากนั้นคณะกรรมาธิการได้เดินทางไปยังท่าเรือระนองเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือระนอง และออกเดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่จุดกัดเซาะชายหาดบ้านอ่าวเคย อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง