• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกะเดา อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ จังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดย นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายคำนูณ  สิทธิสมาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ และโฆษกคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกะเดา 
อ.ดอนมดแดง ได้รับฟังการบรรยายสรุปและลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  พัฒนาการจังหวัด และประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านยางกะเดา เข้าร่วมให้ข้อมูล พร้อมกับมีการจัดให้มีตลาดประชารัฐไทยยิ้มจำนวน 30 ร้านค้า