• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก รับหนังสือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผู้หญิงอีสาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.40 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และนายเฉลียว เกาะแก้ว รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม รับหนังสือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของผู้หญิงอีสาน นำโดย นางสมจิตร สอนกล้าเพื่อขอให้ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และขับเคลื่อนการเข้าถึงเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มสตรีในภาคอีสาน ซึ่งไม่มีตลาดในการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน อีกทั้งขอให้ทางคณะอนุกรรมาธิการ ช่วยชี้แนะและให้คำแนะนำในเรื่องการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถขยายตลาดต่อไปในอนาคตได้
     นางสุวรรณี กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ต่อไป