• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เดินทางไปศึกษาดูงานการเปิดพื้นที่ "หลาดชุมทางทุ่งสงครบ ครั้งที่ 100 " ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 นำโดย นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานการเปิดพื้นที่ "หลาดชุมทางทุ่งสงครบ ครั้งที่ 100 " ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่จากการสร้างการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วน เพื่อพัฒนาให้เกิดการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม และวิสาหกิจทางวัฒนธรรมในชุมชน ผลักดันให้เกิดตลาดวัฒนธรรมภาคใต้ วิถีใต้ และภูมิปัญญาใต้ ภายใต้สโลแกน “ร่วมสร้างคุณค่า มูลค่า ทางวัฒนธรรม