• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ดินทางไปหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา พร้อมด้วยพลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม และคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ที่ปรึกษา และนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการ เดินทางไปหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทย และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 และประเด็นอื่น ๆ ด้านการกีฬาที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนานักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การพัฒนากีฬาอีสปอร์ต (E-Sports) การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดกิจกรรมและประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตามภารกิจ หน้าที่ ของคณะกรรมาธิการต่อไป