• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เข้าร่วมประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) ณ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 นาฬิกา ณ อ๊ามบางเหนียว ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา นำโดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะ เข้าร่วมประกอบพิธีอิ้วเก้ง (พิธีแห่พระรอบตัวเมืองภูเก็ต) โดยร่วมขบวนแห่พระจากอ๊ามบางเหนียวไปยังลานนวมินทร์ภูเก็ต