• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 30 กันยายน 2562 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร และนายสมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 18.00-20.30 นาฬิกา ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร และนายสมเดช นิลพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์ ในโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ในการลงพื้นที่สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน