• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าอวยพรนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.15 นาฬิกา ณ ห้องรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ชั้น 21 อาคาร สุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าอวยพรนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 59 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562