• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว จังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โดยมี นายผดุงศักดิ์ หารปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พลตรี เชษฐา ตรงดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พระวิจิตร อัคคจิตโต รองเจ้าอาวาสวัดถ้ำกระบอก นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพตลาดแก้วให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติของเทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว โดยมีพระธุดงค์จากวัดถ้ำกระบอก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มาปักกลดและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และมีนิทรรศการจากวัดถ้ำกระบอก โดยแบ่งออกเป็น 10 สถานี ดังนี้ 1. ออกแบบและผลิตสิ่งของจากคอมพิวเตอร์ 3D 2. ปลูกป่าจากใบไม้ 3. ภาพกระจก 4. ผลิตถ้วยชามใบไม้รักษ์โลก 5. ผลิตกระถางจากฟาง 6. กลั่นน้ำส้มควันไม้ 7. ผลิตกระถางจากผ้า 8. ผลิตแก้วไม้ไผ่ 9. ผลิตปุ๋ยจากใบไม้ และ10. ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือใช้อินทรีย์

โดยในช่วงเช้า คณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโพสต์ตลาดแก้วและประชาชนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระธุดงค์จากวัดถ้ำกระบอกด้วย