• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

วันที่ 18 เมษายน 2562 คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น

วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะ เดินทางรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร กรณีน้ำเสียและน้ำท่วมขัง โดยมี นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายธนิต ตันบัวคลี่ ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จากนั้นคณะกรรมาธิการ ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานสถานีสูบน้ำคลองขุดวัดช่องลม แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร