• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับอนุกรรมาธิการกิจการ

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ เทศบาลนครรังสิต คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ นำโดย คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี  รองประธานคณะกรรมาธิการและรองประธานกรรมการร่วมกับอนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชนและกรรมการโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ ศึกษาดูงานด้านการจัดกิจกรรมและการดำเนินการที่ส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยของสภาเด็กและเยาวชน โอกาสนี้ นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศบาลนครรังสิต ให้การต้อนรับ