• ความตัดกันของสี default black white yellow black
 • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต และพังงา

การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดที่ดินให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2563
ณ จังหวัดภูเก็ต และพังงา

 
 
 • วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา
  พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก และพลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะ
  เดินทางไปศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 
  ณ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

   
 • วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา
  พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก และพลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะ
  เดินทางไปศึกษาการบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
  ณ โครงการชลประทาน เขื่อนบางวาด ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

   
 • วันที่ 19 กันยายน 2563 
  พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และพลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ
  เดินทางไปศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลโดยได้พบปะกับตัวแทนภาคประชาชน
  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

   
 • วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา
  พลเอก วสันต์ สุริยมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ
  เดินทางไปศึกษาแนวทางการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลและพบปะกับผู้แทนชาวเล
  ณ บ้านเขาลูกเดียว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต