• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

ภารกิจของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา (ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒)

แหล่งข้อมูล

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา