• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารและการประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน ๒ กลุ่ม

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเวลา และสถานที่ ดังนี้

 

๑. การประชุมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีใต้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๓ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

 

๒. การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ฟินแลนด์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒โครงสร้างการร่างกฏหมาย
泰国议会
民主议会是通过立法制定的重要立法机构。管理大陆按照向理事会公布的政策监督政府的行政。自从1932年以来,法治自泰国议会的形式看来,议会的组成部分似乎取决于议会的形式,成为一个或两个议会。包括议员的起源。议会的权力,责任和独立这将使议会成为一个运作良好的执行机构。

泰国,我们已经使用了两个议会制,一个议会制。两个议会国会制度每个制度都有不同的特点和局限:

1.议会只有一个国会议会的主要特点是:只有一个立法会议员,如国务院议会。但泰国唯一的一个又一次分裂。

1.1由两类成员组成的单一议会是直接选举产生的成员。并提名成员。从泰国王国宪法在1932年可以看出。
1.2只有一名成员组成的单一理事会只有委任的成员,如按照泰国王国宪法建立的国家立法会BE 2515

2.第二次会议两院议会的性质由两个成员组成:众议院议员,参议员或众议院议员组成。众议院议员选举由参议员任用。