• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง กำหนดเวลาให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพ

ประกาศวุฒิสภา เรื่อง  กำหนดเวลาให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ลาออกจากตำแหน่งหรือเลิกประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา  ๑๓แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. ๒๕๖๑

ดาวน์โหลดเอกสาร