• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :  ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  
หรือที่  ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ


สำนักกำกับและตรวจสอบ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันศุกร์ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๓

ส่งข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดเอกสาร