• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปิดรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

    หากท่านผู้ใดมีข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :  ตู้  ปณ.  ๔๕ ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ  ชั้น๒๐  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ หรือที่  https://www.senate.go.th ภายในวันศุกร์ที่  ๒๐  กันยายน ๒๕๖๒

คลิกส่งข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร