• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

นายวงศ์สกุล  กิตติพรหมวงศ์   อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ

 

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่ :  ตู้  ปณ.  ๔๕ ปณฝ.รัฐสภากรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

 

สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ หรือที่  https://www.senate.go.th ภายในวันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒

 

ส่งข้อมูลเชิงลึก