• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย

นายเกียว  แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย ในประเด็นการลงพื้นที่ของสมาชิกวุฒิสภา ณ จังหวัดเลย