• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

การประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ และการให้การรับรองบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ

การประชุมกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ และการให้การรับรองบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ จำนวน 4 กลุ่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ภูฏาน ครั้งที่ 3/2564 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 406 (ส่วนกลาง N-04-RW-M-06) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
1. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - คูเวต ครั้งที่ 1/2564 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ (สผ.) ชั้น 3 อาคารรัฐสภา
2. ประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินเดีย ครั้งที่ 1/2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ (สผ.) ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สวิสเซอร์แลนด์ มีกำหนดเข้าพบปะหารือกับ H.E. Mr.Alex Kuprechut (นายอเล็กซ์ คูเพรชท์) ประธานวุฒิสภาสมาพันธรัฐสวิส และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภา เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 201 ชั้น อาคารรัฐสภา