• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สัมมนาออนไลน์ของประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จีน

สัมมนาออนไลน์ของประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-จีน 
หัวข้อ Reviewing China's Centenary Achievement and Charting a New Chapter of Development : Inspirations from China's Development in the past 100 Years"
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา