• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-โรมาเนีย ครั้งที่ 1/2564
เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา