• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ภูฏาน ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ภูฏาน ครั้งที่ 2/2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทย ชั้น 4 อาคารรัฐสภา