• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สวีเดน

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สวีเดน
ในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) 309 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา