• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การรับรองอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย จะให้การรับรองนายดิกกี้ โคมาร์ (Mr. Dicky Komar) อุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (สผ.)