• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อินโดนีเซีย ครั้งที่ 1/2563 
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) 312 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา