• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม ตามวันและเวลา ดังนี้

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - อียิปย์ ครั้งที่ 3/2563 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) 308 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา


วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - โรมาเนีย ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ (สว.) 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา