• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีเหนือ ครั้งที่ 1/2563

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีเหนือ ครั้งที่ 1/2563

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เกาหลีเหนือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)