• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ภูฏาน นำโดยนายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ภูฏาน

จะให้การรับรอง นายเซวัง ดอจี (H.E. Mr. Tshewang Chophel Dorij) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย 

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย