• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การให้การรับรอง

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - เบลเยี่ยม จะให้การรับรอง นายจอร์จส์ ดัลเลอมาญน์(Hon. Mr. Geores Dallemagne)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และประธานกลุ่มความสัมพันธ์ เบลเยี่ยม - ไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย