• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๖๒

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๖๒

จำนวน ๓๗ กลุ่ม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพ 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร