• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

 

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ครั้งที่ 2/2562

เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย


วันพุธที่ 25 กันยายน 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 1/2562

เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย