• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 2 กลุ่ม ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังนี้

 

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-จีน ครั้งที่ 1/2562

เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย


วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย ครั้งที่ 1/2562 

เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย