• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ

จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ จำนวน 3 กลุ่ม ตามวันและเวลา ดังนี้

 

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สหราชอาณาจักรฯ ครั้งที่1/2562

เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เกียกกาย


วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่1/2562 

เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย


วันพุธที่ 11 กันยายน 2562

ประชุมคณะกรรมการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - มาเลเซีย ครั้งที่1/2562 

เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย