• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - ลาว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย