• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๖๒

การประชุมใหญ่กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๖๒

จำนวน ๑๐ กลุ่ม ในวันศุกร์ที่ ๒ วันพุธที่ ๗ และวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมายเลข ๔๐๔ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

ดาวน์โหลดเอกสาร