• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - บาห์เรน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - บาห์เรน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลช ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒