• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

 
เลขที่ รายละเอียด วันที่ลงประกาศ เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ 23 สิงหาคม 2562 2
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 33 รายการ 30 กรกฎาคม 2562 1
- 19 มิถุนายน 2562 2
- ราคากลางโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) 05 มีนาคม 2562 7
- ราคากลางการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 11 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2562 2
- ราคากลางการจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 กันยายน 2561 2
- การจ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2561 2
- ราคากลางการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 23 สิงหาคม 2561 1
- ราคากลางซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 17 สิงหาคม 2561 4
- ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช จำนวน ๒ เครื่อง 06 สิงหาคม 2561 11