• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

 
เลขที่ รายละเอียด วันที่ลงประกาศ เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
- การจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563 08 พฤษภาคม 2563 6
- ราคากลางหมึกพิมพ์ จำนวน 40 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) 01 พฤษภาคม 2563 7
- ราคากลางเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน 13 เมษายน 2563 1
- ราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๑ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2563 5
- จ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 09 เมษายน 2563 3
- จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 31 มีนาคม 2563 4
- ราคากลางเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 18 มีนาคม 2563 2
- ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 16 มีนาคม 2563 4
- เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน 11 มีนาคม 2563 2
- ราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและระบบโปรแกรมประยุกต์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 04 มีนาคม 2563 0
- ราคากลางเช่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเคลื่อนที่ฯ จำนวน 284 เลขหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 26 กุมภาพันธ์ 2563 3
- ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 03 มีนาคม 2563 0
- การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จำนวน ๖ เดือน 12 กุมภาพันธ์ 2563 1
- จ้างเหมาบริการในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 27 มกราคม 2563 4
- การเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๖ เดือน 30 กันยายน 2562 1
- จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๖ เดือน 30 กันยายน 2562 6
- ราคากลางการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ตุลาคม 2562 10
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ 23 สิงหาคม 2562 13
- ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 33 รายการ 30 กรกฎาคม 2562 10
- 19 มิถุนายน 2562 5