• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ร่วมหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย อาทิ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้าชายแดน ด้านแรงงานข้ามชาติ ด้านภัยแล้ง ด้านหมอกควัน และด้านคนไร้สัญชาติ โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ