• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.25 นาฬิกา ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย พลเอก ประสาท สุขเกษตร นายสมเดช นิลพันธุ์ และนายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ