• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์ภาพข่าววุฒิสภา / สนช.
ค้นข่าวย้อนหลัง:

ภาพ - ข่าว

 

สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ห้องอาหาร Piccolo โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ พลเอกทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (H.E. Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ฟิลิปปินส์ ชุดใหม่